"کلیات و اهداف"
ماده 1
نام: کانون بازنشستگان سازمان توسعه برق ایران تشکلی است صنفی ، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصاراً کانون بازنشستگان ستبا نامیده می شود.  
ماده 2
محل: مرکز اصلی این کانون در شهر تهران به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ولیعصر، کوچه شهید شهامتی – پلاک28واقع است که درصورت لزوم بنا به درخواست هیئت مدیره می تواند با موافقت وزارت کشور در سایر شهرستانهای کشور شعبه ، دفتر یا نمایندگی دایر نماید.  
ماده 3
تابعیت: اعضای کانون بازنشستگان ستبا تابعیت ایرانی داشته و التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.  
ماده 4
اهداف: کانون بازنشستگان ستبا دارای اهداف زیر می باشد:
 
1- تلاش در جهت حفظ و افزايش منزلت اجتماعي بازنشستگان عضو كانون
2- صيانت از حقوق مادي و معنوي كليه اعضاء و دفاع از حقوق مشروع آنان و سعي در بهبود معيشت و رفاه خانواده و بازماندگان اعضاء
3- فراهم آوردن زمينه لازم براي بهره وري از دانش ، تجربيات و تخصص ارزشمند بازنشستگان.
4- تلاش در جهت ارتقاء سطح بهداشت و درمان اعضاء.
5- فراهم آوردن امكانات و تسهيلات استفاده از فضاهاي فرهنگي و رفاهي مناسب براي تأمين اوقات فراغت اعضاء و افراد خانواده آنها.
 
ماده 5
كليه اقداماتي كه در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوي نياز به كسب مجوز از مراجع قانوني ذيربط دارد، پس از كسب مجوز لازم انجام مي شود.  


کلیه حقوق متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی می باشد.