http://kb.tpph.ir/Lists/KBNews/Attachments/107/index.png

​​زمان دریافت نسخه های درمان​

​به اطلاع بازنشستگان محترم می رساند، نماینده بیمه دانا جهت دریافت نسخ پزشکی  در روزهای زوج  از ساعت 10 لغایت 12 در ساختمان پژوهشگاه نیرو(شهرک غرب - انتهای بلوار دادمان- شرکت تولید برق حرارتی) و روز سهشنبه از ساعت 10 لغایت 11 در ساختمان مشانیر و از ساعت 11 لغایت 12 در ساختمان شماره 3(میدان ولیعصر - کوچه شهید شهامتی پلاک 23)  حضور خواهد داشت. ​