به اطلاع كليه همكاران محترم ميرساند ایام و ساعات جلسات رشته های مختلف ورزشی مجموعه نیروگاه طرشت بشرح ذیل می باشد:    (از تاریخ7 بهمن 1396)

ردیف             اماکن ورزشی                 روزهای استفاده                     ساعات استفاده
1 استخر و سونا آقایان و بانوان دو روز شناور از 6 روز در هفته

   شنبه،یکشنبه،سه شنبه،چهارشنبه

                 ساعت 30/20-15  

                 دوشنبه و پنجشنبه

                   ساعت 15 الی 18   

2

سالن چند منظوره

 

روزهای شنبه (فوتسال)   ساعت               17-30/15
روزهای دوشنبه (والیبال)   ساعت              17-30/15
3 بدنسازی آقایان و بانوان روزهای یکشنبه و سه شنبه   ساعت                  19- 16
4 دوومیدانی روزهای دوشنبه   ساعت                  17- 15

* ضمناً درروزهای جمعه هیچگونه خدماتی از طرف مجموعه طرشت ارائه نخواهد شد.

* تا صدور کارتهای جدید از طرف موسسه مربوطه ، همکاران از کارتهای فعلی استفاده نمایند. ​