اعلام شماره حساب جدید شرکت​

​نظر به اینکه حساب جاری شماره 8877450580032 به نام شرکت تولید نیروی برق حرارتی نزد بانک مسکن شعبه میدان ولیعصر مسدود شده است، خواهشمند است اقساط پرداختی (وام مسکن)خود را به حساب جاری شماره 4101050530230197 و شماره شبا IR550100004101050530230197 به نام پرداخت درآمد شرکتهای دولتی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی  نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و قبض پرداختی را به امور مالی تحویل دهید.​